👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning - Naturrutan

Skapad 2018-10-04 18:39 i Årsta grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
VERKLIGHETSUPPFATTNING Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Att veta hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. Med kunskaper om människan och naturen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Matematik är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen.

Innehåll

Konkretisering av syfte

Att eleven deltar i utforskande om växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Att eleven deltar i jämförelser, sortering och kategorisering av naturföremål.

Att eleven ska få förutsättningar att kommunicera om ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning med fokus på natur och matematik.

Undervisningens innehåll

Vi återkommer regelbundet till vårt klassträd i naturrutan, fotograferar med ipad och tittar efter förändringar på trädet under de olika årstiderna.

Vi sjunger, läser rim och berättelser om årstid och månader.

Eleverna får uppdragskort med fokus på natur och matematik t.ex. hämta två stenar, hitta lika många pinnar som du har armar osv.

Eleverna utmanas med frågor och begrepp om naturen i naturrutan.

Vi pratar om årstid, väder och kläder på morgonsamlingen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  7-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9

Matriser

VEU
Kunskapskrav verklighetsuppfattning - naturrutan åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Växter & djur
Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
Livsvillkor & levnadsmiljöer
Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Dygn, årstider & vädertyper
Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Ramsräkning
Eleven kan delta i ramsräkning.
Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
Konkret material
Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.