Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-10-04 20:09 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Matematik
Under detta arbetsområde ska vi lära oss mer om vinklar. Vi kommer också att lära oss hur man beräkna omkrets och area hos geometriska figurer. Slutligen ska vi också studera begreppet skala.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem
  • Föra och följa matematiska resonemang
  • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar,  beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

  • kunna namnge och jämföra olika vinklar. s. 212 - 217.
  • kunna mäta och rita bestämda vinklar. s. 212 - 217.
  • förstå sambandet mellan antalet vinklar och vinkelsumman hos geometriska figurer. s. 219 - 223
  • känna igen och kunna namnge olika geometriska figurer. s. 226 
  • kunna rita olika geometriska figurer. s. 226 
  • kunna beräkna omkrets och area hos geometriska figurer. s. 227 - 241
  • använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen. s. 243 - 249

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om dessa begrepp:

vinkel, vinkelsumma, månghörning, diagonal, triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, cirkel, diameter, radie, area, kvadratmeter, skala

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter , arbete i matematikboken X. 

Bedömning

Skriftligt prov, se förtydligande bedömningsmatris på classroom.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Insats krävs
Begrepp
Eleven har...kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i ...sammanhang på ett... fungerande sätt.
...grundläggande..välkända...i huvudsak fungerande..
...goda...bekanta...relativt väl..
...mycket goda...nya...väl..
Metoder
Eleven kan välja och använda...fungerande matematiska metoder med... anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med...resultat.
...i huvudsak...viss.. tillfredsställande..
...ändamålsenliga..relativt god...gott..
...ändamålsenliga och effektiva..goda...mycket gott...
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med...anpassning till syfte och sammanhang.
...i huvudsak...viss...
...ändamålsenligt.. förhållandevis god..
..ändamålsenligt och effektiva..god..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: