Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Åk 7 HT-18

Skapad 2018-10-04 21:23 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Terminsplanering idrott & hälsa åk 7 HT-18
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Hej! Vill du veta vad vi kommer att gå igenom vecka för vecka på idrottslektionerna så hittar du det här. Planeringen är den som gäller så länge inget annat meddelas eller att jag är frånvarande/sjuk.

Innehåll

 
 

Terminsplanering Åk 7 HT-18

 

 

 

 

 

 

 

V.40        Kondition/styrka-två och två – vi tränar vår förmåga att ta i och orka fortsätta när det blir jobbigt. Stationsträning med kondition och stryrka.

V. 41       Hinderbana – vi bygger en rolig hinderbana tillsammans som vi sedan tränar vår kroppskontroll, styrka och kondition i. Cirkelträning – vi jobbar med kroppen som motstånd i olika stationer som kräver båda kondition och styrka.

V. 42       Redskapsgymnastik - Ringklockan – vi tränar gymnastik i redskapen matta, ringar, räck, satsbräda. När vi klarar en ny övning får man ringa i en ringklocka och motta applåder från övriga i hallen. Vi tränar vår förmåga att hantera kroppen i olika övningar och viljan att hela tiden bli bättre på det vi tränar.

V. 43       Redskapsgymnastik – Ringklockan - vi fortsätter med momenten matta, räck, ringar, hopp som föregående vecka.

V. 44        Höstlov - Halloween

V. 45       Bollspel - Smålag/Helplan – vi tränar vår bollkänsla och förmåga att hantera olika bollspel, som tex innebandy, fotboll, ballbouncer och basket i lag om 3 & 3 samt 5 & 5.

V. 46       Grupparbete– vi lär oss hur man planerar och genomför ett uppvärmningspass till musik. Vi tränar takt och rytm samt vår förmåga att planera och samarbeta i grupp. Viktor gör grupper. Ni skall hitta en låt som passar till löpning, svikthopp eller styrka. Ni får lära er hur man analyserar en låt för att sedan kunna sätta in rörelser som passar till och träna in detta tillsammans och redovisa med klassen som elever.

V. 47       Grupparbete – vi fortsätter att träna på våra uppvärmningsprogram både måndag och fredag.

V. 48       Grupparbete – Redovisning av uppvärmningsprogram!

V. 49       Simvecka! Viktor och Paul är i simhallen hela veckan! Idrottslektionerna bedrivs av vikarie.

V. 50       Beeptest/Boxercise – vi testar vår kondition genom ett enkelt men jobbigt konditionstest och tränar vår kondition och styrka i ett boxpass där vi jobbar i par med boxhandskar och mitsar.

V. 51       Hopprep – vi tränar vår förmåga att hoppa hopprep på olika sätt. 

 

God Jul å Gott Nytt år!

Uppgifter

 • Reflektion/Sammanfattning

Matriser

Idh
Älvsåkersskolan: Idrottsmatris år 7-9

Rörelseförmåga i lekar, spel, idrotter, dans och träningsprogram till musik

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
X
------->
------->
------->
Lek, boll och nätspel
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd
Deltar och anpassar sina rörelser till viss del i de olika spelen. Är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Deltar i ett begränsat samspel med andra personer.
Har god grundteknik och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteteten. Visar förmåga att förstå de olika spelens idéer och uppbyggnad. Deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer
Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad. Rör sig med god rytm, precision och balans Deltar i ett utvecklat samspel med andra personer
Redskapsgymnastik
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltager aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer. Rör sig mindre rytmiskt och med bristande balans
Visar en god teknik i olika moment och en god kroppskontroll. Rör sig med relativt god rytm och balans
Genomför olika moment med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver. Rör sig med god rytm, precision och balans
Friidrott
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltager aktivt och behärskar sammansatta motoriska grundformer. Jobbar bra med de olika grenarna, har vissa brister i rytm och balans.
Visar en god teknik i de olika grenarna och en god kroppskontroll. Rör sig med relativt god rytm och balans i de olika friidrottsgrenarna.
Genomför friidrottsgrenarna med mycket säker teknik och kroppskontroll. Kan anpassa och variera sina rörelser till de krav olika aktiviteter kräver. Visar mycket god rytm och balans i de olika friidrottsgrenarna.
Uthållighet
Kunskapskrav E LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömt eller Orkar inte eller kan inte delta i uthållighetsmoment under hela lektionen.
Deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektionen. Kan föra enklare resonemang om hur uthållighetsträning kan påverka den egna hälsan.
Deltar aktivt i uthållighets momentet under hela lektionen. Anpassar sina rörelser relativt väl. Känner till olika sätt att träna sin kondition. Kan föra relativt utvecklade diskussioner om hur konditionen påverkar hälsan.
Deltar aktivt med ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektionen. Har mycket goda kunskaper i olika sätt att träna sin kondition och hur det påverkar hälsan.
Styrka
Kunskapskrav E LGr 11: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd. Eller Deltar inte aktivt under en hel lektion.
Deltar efter egen förmåga i styrkemoment under hela lektionen. Känner till vissa muskelgrupper och kan ge exempel på hur man kan träna dessa.
Deltar aktivt i styrkemoment under hela lektionen och orkar genomföra övningarna. Har relativt god teknik och klarar av att utföra de olika styrkeövningarna. Vet hur och varför man tränar sin styrka samt kan sätta ihop ett träningsprogram för de olika muskelgrupperna (visar goda kunskaper).
Deltar aktivt med mycket hög belastning i styrkemoment under hela lektionen. Har rätt teknik och kan med lätthet klara av styrkeövningarna. Har mycket goda kunskaper i hur och varför man tränar sin styrka samt hur man gör ett träningsprogram för olika muskelgrupper i kroppen.
Simning
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  7-9
Har inte visat simkunnighet, eller har inte visat tillräckliga kunskaper för att nå kunskapskraven.
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Dans och rörelse till musik.
Kunskapskrav E, LGr 11: I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Deltar aktivt i danser och motionsprogram till musik.
Visar god känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.
Visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.

Hälsa och livsstil

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
X
------->
------->
------->
Sätta mål och planera träning.
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Har inte lämnat in någon skriftlig tränings- eller lektionsplanering.
Har satt upp mål för och lämnat in en skriftlig tränings- eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektion.
Har satt upp tydliga mål och lämnat in en skriftlig tränings- eller lektionsplanering. Genomför eget träning eller lektion anpassad efter planeringen. För enklare anteckningar om träningen t.ex. i en träningsdagbok.
Har satt upp tydliga och detaljerade mål för och lämnat en skriftlig tränings- eller lektionsplanering. Genomför egen träning eller lektion, väl anpassad efter planering och för en detaljerad träningsdagbok.
Utvärdera
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  7-9
Har inte deltagit eller gjort de uppgifter och reflektioner som krävs och har därmed inte visat kunskaper om sambandet mellan mat, motion och hälsa.
Utvärderar sin träning eller lektion. Kan föra enklare resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.
Utvärderar sin träning eller lektion och drar egna slutsatser. Kan föra utvecklande resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.
Utvärderar sin träning eller lektion och kan i sin planering göra förändringar. Kan föra välutvecklade resonemang och väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t.ex. kost kan påverka den egna hälsan.

Friluftsaktiviteter

 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
X
------->
------->
------->
Planera och genomföra
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Har inte deltagit i skolans friluftsaktiviteter.
Planerar för att kunna anpassa sig till olika förhållanden och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har vissa teoretiska kunskaper om t.ex. allemansrätten.
Planerar för att kunna anpassa sig väl till olika förhållanden och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har goda teoretiska kunskaper om t.ex. allemansrätten.
Planerar för att med god anpassning till olika förhållanden och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper om t.ex. allemansrätten.
Orientering
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd eller behöver bli mer säker på att orientera med hjälp av kartan.
Kan med viss säkerhet orientera sig i kända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i kända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel. '

Säkerhet

 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
X
------->
------->
------->
Förebygga skador
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd eller har inte visat kunskaper om hur man kan förebygga risker vid belastningar t.ex. vid fysisk aktivitet.
Kan för det mesta förebygga skador genom att kunna förutse och beskriva risker som är förknippade med fysisk aktivitet samt beskriva riktiga arbetsställningar vid belastning.
Kan förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning samt kunna förutse och ge utvecklande beskrivning av de risker som är förknippade med fysisk aktivitet.
Kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att använda rätt arbetsställning vid belastning samt förutse och ge välutvecklande beskrivningar av risker om är förknippade med fysisk aktivitet.
Hantera nödsituationer
Kunskapskrav E, LGr 11: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
 • Idh  7-9
Har deltagit i för liten omfattning för att kunna bli bedömd eller behöver träna mer för att nå målen.
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa redskap under olika årstider. Deltar i livräddningsövningar. Har teoretiska kunskaper om hur man hanterar nödsituationer.

Övergripande mål

 • Gr lgr11   genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11   har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
X
------->
------->
------->
Ansvarstagande
Deltar ej i alla moment och har ej rätt personlig utrustning. Tar ej ansvar för skolans material. Visar inte intresse av att utvecklas.
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning. Tar till viss del ansvar för skolans material.
Deltar aktivt i samtliga moment har och för aktiviteterna rätt personlig utrustning. Tar ansvar för skolans idrottsmaterial.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt personlig utrustning. Ställer frågor och hjälper till i undervisningen. Tar stort ansvar för skolans idrottsmaterial.
Samarbete/regler
Tar sällan hänsyn till sina kamrater och har svårt att följa uppgjorda regler.
Tar ofta hänsyn till sina kamrater och följer ofta uppgjorda regler och domslut.
Följer uppgjorda domslut. Bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt.
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka/spela självständigt genom att kompromissa, vara ödmjuk och lösa konflikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: