Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2018-10-05 08:47 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 8 Fysik Matematik
I detta arbetsområde kommer du lära dig mer om rörelse och kraft.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer lära dig mer om vad rörelse är och hur krafter påverkar varandra.

 • hastighet och fart
 • v = s / t
 • s = v · t
 • t = s / v (använd svt-triangeln om du vill)
 • enheter för hastigheter: km/h och m/s (nämn mph)
 • 1 m/s = 3,6 km/h
 • sträcka-tid-diagram
 • medelhastighet och momentanhastighet
 • acceleration och retardation
 • tyngdacceleration
 • luftmotstånd
 • kaströrelse
 • centralrörelse
 • kraft
 • kontaktkraft och avståndskraft
 • friktion
 • rullfriktion och glidfriktion
 • dynamometer
 • enheten Newton
 • massa och tyngd
 • tyngdkraft = massa · tyngdaccelerationen
 • tyngdlöshet
 • tröghet
 • Newtons rörelselagar
 • gravitation
 • jordens påverkan på månen (att den hålls i sin bana)
 • ebb och flod – månens påverkan på jorden

Bedömning - vad och hur

Utvärdering av förra arbetsområdet visade att eleverna vill bedömas på olika sätt, 

 • Prov 
 • Text 
 • Muntligt
 • Förklarande film 
 • Gruppredovisning 

Arbetsområdet avslutas och skall vara bedömt senast fredag vecka 45.

Undervisning och arbetsformer

 • Varierat - en del väljer att jobba enskilt andra i grupp för att lära sig bäst.
 • Genomgång med EPA - metoden.
 • Filmer
 • Läsa texter, svara på frågor.

Se länkar nedan.

Digilär, RÖRELSE:

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/fysik-gr-sen/fysik-grundskolans-senare-del/rorelse-och-kraft/lattlasta-kapitel/rorelse

 

SVT - triangeln:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U103431-04

 

Spelet stoppsträckan:

https://www.trafikverket.se/trvsefiler/stoppstr%C3%A4ckan/index.html

 

Säkerhet i bil:

https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/i-trafiken/var-trafikforskning/krock-och-sakerhetsfilmer

 

Första månlandningen:

https://www.youtube.com/watch?v=cwZb2mqId0A

Diglär KRAFT:

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/fysik-gr-sen/fysik-grundskolans-senare-del/rorelse-och-kraft/lattlasta-kapitel/kraft

 

Olika former av kraft:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5989 

Mekanik 1:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5131

Olika krafter - friktion:

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS991062

 

Digilär KRAFTMOMENT:

https://xn--digilr-fua.se/inloggad/fysik-gr-sen/fysik-grundskolans-senare-del/rorelse-och-kraft/lattlasta-kapitel/kraftmoment

Balansvåg - simulering:

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_sv.html

 

Laborationer:

Mät hastigheten på Josefines bil.

Dra en låda.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: