Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjältar

Skapad 2018-10-05 09:35 i Sofiebergsskolans fritidshem Halmstad
En planering för superhjälteprojekt i fritidsverksamhet.
Grundskola 2 – 3 Svenska
Vad är en superhjälte? Är det den som är störst, snabbast och starkast eller den som är snäll och stark på insidan? Vi ska under fem veckor skapa våra egna superhjältar och ta reda på vad som gör en hjälte till en hjälte! Hur skulle din superhjälte vara?

Innehåll

S som i Sofieberg, S som i Superhjältar! Nu ska vi bli hjältar på fritids. 

Men då får vi först ta reda på vad som gör en hjälte till en hjälte. 

Har vi kanske redan superkrafter som vi kan utveckla? Super-samarbete, super-hjälpsamhet och super-godhet? 

Alla är bra på olika saker, så alla har vi vår egen speciella superkraft! 

 

 

Utifrån skolans fyra förhållningsregler/värdemeningar, “Ta hand om mig”, Ta hand om dig”, Ta hand om oss”, “Ta hand om denna plats”, kommer vi att: 

  

 • reflektera över vad som gör en hjälte till en hjälte, hur de brukar se ut och vilka egenskaper de har. 
 • Skapa våra egna superhjältar. 
 • Arbeta med kreativt skapande både digitalt och praktiskt. 
 • Läsa och prata om verkliga hjältar. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: