Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklära - Språkgodis

Skapad 2018-10-05 11:48 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Du kommer att få utveckla din förmåga att använda det svenska språket i skrift genom att arbeta med boken "Språkgodis - Salta fisken".
Grundskola 2 Svenska som andraspråk
I Språkgodis kommer du att utveckla din förmåga att använda det svenska språkets regler, normer och skriva egna texter.

Innehåll

1. a) Syfte med arbetsområdet

Du kommer att utveckla din förmåga att:

1. b) Till eleven

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • använda det svenska språkets regler och normer
 • skriva egna texter

Undervisning

Du kommer arbeta i boken "Språkgodis " med momenten:

 • tankekarta
 • ordkunskap
 • alfabetisk ordning
 • skriva meningar
 • skiljetecken
 • stavningsregler
 • ordklasser
 • skriva för hand
 • skriva olika sorters texter

Bedömning

Din förmåga att:

 • skriva med läslig handstil
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken i övningarna samt i texter du skriver
 • stava rätt till ord som du ofta använder/läser
 • använda rätt ord när du skriver/ pratar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: