👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La météo - väderleksrapport

Skapad 2018-10-05 14:48 i Svärdsjöskolan Falun
Eleverna ska göra en väderleksrapport på franska i en mindre grupp, vecka 9-10.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med ord och uttryck som har med väder att göra. Din uppgift är att göra en väderleksrapport i en mindre grupp. Till er hjälp ska ni ha en karta uppritad på tavlan, som en plansch eller så kan ni använda er av dator och projektor. Ni skriver manus och filmar sedan presentationen med iPads. Tänk på att vara tydlig när ni talar och försök att tala så fritt som möjligt utan att läsa innantill.

Efter presentationen diskuterar vi innehållet tillsammans (publiken och de medverkande i presentationen). 

 

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften: Träna på att skriva manus inför muntlig uppgift samt utveckla talförmågan

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer att arbeta med olika texter och hörövningar som handlar om väder. Ni ska göra en väderlekspresentation där följande ska ingå:

 • Max tre minuter långt föredrag på cirka fem olika platser i landet
 • Karta över landet
 • Olika väderuttryck
 • Temperatur-angivelse minst en gång
 • Tala om Väderstreck vid minst ett tillfälle

 

Innan ni börjar filma ska ni visa ert manus för mig och läsa det för mig minst en gång!

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömning i franska

1
2
3
TALA
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett relativt tydligt uttal.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket.
LYSSNA
Förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.