Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Afrika

Skapad 2018-10-05 15:19 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleverna kommer jobba med ''Kontinenter'' framför allt Afrika Delarna: östra, västra, norra, södra och centrala för att de ska kunna jämföra med andra världsdelar.

Innehåll

 • Bild/filmvissning
 • Fakta frågor om Afrika
 • Geografiska uppbyggd
 • Socio-ekonomiska status
 • Öknen, floder, sjöar mm
 • Demografiska info
 • Kultur/tradition, religion mm.
 • Jämförelse med andra världsdelar

 

 

Uppgifter

 • Afrika

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: