👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent ÅK 8

Skapad 2018-10-06 08:25 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Procent är ett vanligt uttryck som förekommer överallt i samhället. Jämförelser och undersökningar presenteras ofta i procent. Men vad är procent? Hur kan vi förstå och använda procent i verkligheten?
Grundskola 8 Matematik
Det här avsnittet handlar om procent som betyder hundradel eller per hundra. Många förstår vad man säger då det heter procent på de flesta språk. På engelska (amerikanska) heter det "per cent" eftersom det går 100 cent på en dollar. I det här arbetsområdet kommer du att få kunskap om att använda procent för att uttrycka förändring i vardagliga situationer samt att avläsa diagram för att beräkna förändring av valresultat.

Innehåll

Syfte

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Konkreta mål

När du är klar med det här arbetsområdet så ska du kunna:

 • beräkna "andelen" och använda lämpliga uttrycksformer
 • beräkna "delen" och använda lämpliga uttrycksformer
 • beräkna "det hela" och använda lämpliga uttrycksformer
 • lösa rutinuppgifter inom arbetsområdet procent
 • avläsa statistiska diagram för att utföra beräkningar med procent

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda de matematiska begreppen i arbetsområdet
 • förstå och använda de matematiska metoderna i arbetsområdet
 • välja lämplig metod vid beräkning av enkla procentuppgifter
 • analysera diagram för att utföra procentuella beräkningar 

Matriser

Ma
Checklista kunskaper

Nivå 1
Otillräckliga kunskaper Du visa ännu inte att du förstår begreppen. Träna lite mer! Du kommer att klara det.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper Du visar att du förstår begreppen men visar på viss osäkerhet vid användning av begreppen. Kom igen! Träna lite mer för en högre nivå.
Nivå 3
Goda kunskaper Du visar att du förstår och använder begreppen. Heja på! Träna för den högsta nivån.
Begrepp
Bråkform, decimalform. procentform, andel, delen, det hela, förändring (förändringsfaktor) och procentenheter.
Beräkna andelen
Beräkna delen
Beräkna det hela
Beräkna förändring

Ma
Förmåga att välja, använda, utföra och analysera för att utföra procentuella beräkningar

Välja lämplig metod vid beräkning av procentuppgifter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Lösa rutinuppgifter
Hur väl du använder metoder för och löser rutinuppgifter med procent
Du gör någon beräkning av andelen, delen eller det hela.
Du gör några beräkning av andelen, delen och det hela.
Du gör flera beräkningar av andelen, delen, det hela och andel vid förändring.
Du gör flera beräkningar med stor säkerhet av andelen, delen, det hela och andel vid förändring.
Lösa rutinuppgifter
Hur väl du redovisar metoder och lösningar av rutinuppgifter
Du redovisar hur du tänker och anger någon korrekta enheter.
Du redovisar hur du tänker och anger korrekta enheter.
Du visar hur du tänker/redovisar metoderna och anger korrekta enheter.
Du använder effektiva metoder som du redovisar och anger korrekta enheter.

Analysera diagram för att utföra procentuella beräkningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Löser problem
Hur väl du löser problem och väljer strategier för att utföra procentuella beräkningar ur ett statistiskt diagram
Du kan jämföra och förklara vad värdena (siffror och enheter) betyder i ett statistiskt diagram.
Du utför några beräkning ur innehållet i ett statistiskt underlag och visar på någon förståelse för skillnaden på procent och procentenheter.
Du utför flera beräkningar ur innehållet i ett statistiskt underlag samt visar att du kan skilja på procent och procentenheter.
Du utför flera beräkningar med stor säkerhet ur innehållet i olika statistiskt underlag samt visar att du kan skilja på procent och procentenheter.
Lösa problem
Hur väl du redovisar metoder och lösningar av matematiska problem
Du redovisar någon tanke och anger då någon enhet
Du redovisar hur du tänker och anger korrekta enheter.
Du visar hur du tänker, redovisar metoderna och anger korrekta enheter.
Du använder effektiva metoder som du redovisar och anger korrekta enheter.