Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen åk F-3

Skapad 2018-10-06 09:29 i Skinnefjällsskolan Härryda
Pedagogoisk planering för utevistelse.
Grundskola F – 3
Vi går till skogen för att leka, lära oss om naturen och pröva spännande aktiviteter kopplade till vildmarksliv.

Innehåll

Vad skall vi lära oss:

- att förflytta oss på ett säkert sätt i grupp, i närmiljön och i trafik

- att anpassa kläder efter väder

- att vistas i skog och mark på ett säkert och trygg sätt

- att känna till och följa allemansrättens principer

- några enkla lekar anpassade för skog och utomhusvistelse

- att hantera täljkniv på ett säkert sätt

 

Varför skall vi lära oss detta:

Allemansrätten ger oss möjlighet att vistas i skog och mark på ett unikt sätt. Detta kräver att vi tar ansvar och känner till vad vi får och inte får lov att göra när vi vistas i skogen. Upplevelsen blir mycket större när vi lär oss att ta på oss rätt kläder och har med oss rätt utrustning.

Rörelse och lek bidrar till att utveckla fantasi och kreativitet. Våra kroppar mår bra när vi rör på oss och det har en stark påverkan på hur vi lär oss nya saker.

Arbetssätt:

Vi promenerar till skogen genom närsamhället vid varje tillfälle. Promenaden blir i sig ett undervisningstillfälle.

Eleverna kommer att få lära om allemansrätten genom samtal ledda av pedagog på plats i skogen.

Gemensamma lekar kommer att genomföras i skogen.

Vi fångar upp elevernas intresse och nyfikenhet på fenomen i naturen runt om oss. Praktiskt material som luppar, håvar och skapandematerial kommer att tas med till skogen.

Tillfället i skogen kommer att innehålla olika aktiviteter som att tälja med kniv, göra upp eld, "Hitta Vilse" samtal, leta efter olika spår av djur samt hur naturen ser ut i de olika årstiderna. Här kommer även elevernas önskemål att genomföras.

Varje tillfälle kommer att innehålla fri lek i skogen.

Elevinflytande:

Vid fritidsråd har eleverna blivit informerade om att vi kommer att gå till skogen. Vi uppmuntrar eleverna om att önska och delge oss om egna förslag på aktiviteter som vi kan göra i skogen.

Vi lärare är uppmärksamma på barnens egna spontana önskemål om aktiviteter och försöker bygga vidare på elevernas egna idéer och funderingar.

Utvärdering: 

Eleverna använder sig av Ipad vid dokumentation av utevistelsen och gör inlägg i klassens gemensamma blogg. Utifrån detta verktyg kan eleverna samtala och öka sin förståelse kring skogen.

Pedagogerna observerar under aktiviteter.

Pedagogerna utvärderar gemensamt med eleverna vid terminens slut på ett fritidsråd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: