👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/SO ht 2018 år 3

Skapad 2018-10-06 15:56 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vi lär oss några skapelseberättelser. Vi kommer också arbetar med hur jorden är uppbyggd och hur den skapades. Vi pratar om rymden och vårt solsystem.

Innehåll

Förmågor

 

Begreppslig förmåga: Använda olika för temat förekommande ord och begrepp och förstå dessa.

 

Metakognitiv förmåga: Tolka och värderar information kring de olika tidsåldrarna, var det rimligt att djuren och växterna fanns vid angiven tidsålder exempelvis.

 

Kommunikativ förmåga: Samtala, diskutera och reflektera kring jordens uppkomst och vad som finns i rymden. Presentera de fakta du har fått fram.

 

Analysförmågan: Kunna jämföra likheter och skillnader förr och nu.

 

Förmågan att hantera information: Samla, granska och strukturera upp fakta om det du valt att forska kring i temat rymden.

 

Kunskapskrav

Att förvärva kunskap kring jordens uppkomst.

Kunna några av planeterna i vårt solsystem.

Skapa egna faktatexter som handlar om rymden.

Först innebörden av att vara källkritisk när man ska skriva faktatexter.

 

Genomförande

 

Vi arbetar enskilt, parvis och i grupp.

 

Vi skapar texter ihop.

 

Vi målar bilder kring Jordens uppkomst.

 

Vi ser på korta filmer om Jordens uppkomst och rymden.

 

Vi gör faktatexter efter eget val av innehåll kopplat till rymden-temat.

 

Presentera och redovisa faktatext i halvklass/helklass.

Vi kommer tillsammans med Fanny lära oss om källkritik.

 

Bedömning

 

Du deltar aktivt på lektionerna, både gällande ditt skrivande som målande. Du följer med i diskussioner och är aktiv vid dessa för att visa din kunskap. Temat avslutas med en diagnos för att se vad du minns efter temats slut.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3