Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DECKARTEMAT på Färsingaskolan

Skapad 2018-10-06 17:31 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Brott har alltid fascinerat oss människor. Veckans brott ses av många tevetittare varje vecka och deckare tillhör de böcker som säljer bäst i vårt land. I det här temat kommer du att få lära dig mer om deckargenren - Vem uppfann den? Vilka är de mest kända deckargestalterna? Du kommer att få läsa ett antal deckarnoveller - och skriva en egen!

Innehåll

MÅL

* Öka dina kunskaper om deckargenren genom genomgångar, diskussioner och filmklipp.

* Öva/förbättra din läsförståelse genom att läsa deckarnoveller och bearbeta dessa.

* Öva/förbättra din skrivförmåga genom att ta del av genomgångar, se filmer och läsa texter om skrivande i Gleerups portal samt genom att  skriva en egen deckarberättelse.

 

ARBETSGÅNG

1. Genomgång av mål med temat utifrån läroplanens kunskapskrav: Gleerups portal/svenska a6562.

2. Läsa deckarnovellerna i häftet (KG högläser) och arbeta med textfrågorna. (Återkommande uppgift under temaveckorna).

3. Genomgång om olika slags deckare - undergenrer (inför eget skrivande).

4. Läs om skrivprocessen och se en kort film i gleerupsportal/svenska a4627. Vi ser ett youtubeklipp där Leif GW Persson och Camilla Läckberg pratar om det här med att skriva deckare: https://www.youtube.com/watch?v=6v430K2XNfs.

5. Bedöm dig själv som skribent - gleerupsportal/svenska a7449.

6. Genomgång om kända deckargestalter i litteraturen (inför eget skrivande).

5. Genomgång och arbete med att skapa karaktärer till din berättelse med hjälp av ett KARAKTÄRSBLAD (delas i googleclassroom). Läs också om personbeskrivningar i gleerupsportal/svenska a4038.

6. Genomgång kring hur man hittar goda idéer och skapar goda miljöskildringar i berättelser (gå ut och skriva miljöskildring på plats). Läs om miljöbeskrivningar i gleerupsportal/svenska a4817. KG berättar berättelsen om nazistguldet. Även genomgång av "spänningskurvan".

7. Film. Se filmen “Murder by numbers” tillsammans och skriva en recension där du refererar och värderar filmen.

8. Skriva en egen deckarberättelse (genomgång av bedömningsgrunder). Läs "Knep för att komma igång i gleerupsportal/svenska a6361 samt "Att förbättra en text" a6045, a6688, a6343.

9. Samarbeta med en kamrat - läs varandras texter och ge feedback i syfte att göra förbättringar.

10. Gruppvis läsning av färdiga deckarberättelser. 

 

BEDÖMNING

Du kommer att bedömas utifrån följande:

1. din förmåga att läsa/lyssna och besvara textfrågor om novellerna vi läser muntligt och i skrift

2. din förmåga att recensera filmen vi ser tillsammans och då dels återge och dels värdera filmen

3. din förmåga att skapa en egen berättelse - och då följa skrivprocessens metodik (förarbete/skrivande/efterarbete).

 

KGs bedömning gestaltar sig i den övergripande BEDÖMNINGSMATRISEN:

* Läsa med flyt

* läsförståelse

* diskutera texter

* skriva

* skriva berättande text

 

Uppgifter

  • Skriva en egen deckarnovell

  • Läsa deckarnoveller och bearbeta frågor

  • Arbeta med Gleerupsportal - Noveller

  • Ta del av KGs genomgångar och föra anteckningar.

  • Lyssna på lärargenomgångar och föra anteckningar.

  • Läsa deckarnoveller och bearbeta dessa.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: