👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2018-10-06 22:05 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi utvecklar våra förmågor att läsa, skriva, lyssna och tala. Vi bekantar oss med de olika lässtrategierna enligt en läsande klass för att utveckla vår läsförståelse.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr 11, kap 1)

 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din:

 • läsförmåga/läsförståelse
 • förmåga att uttrycka dig i skrift
 • förmåga att delta i samtal och diskussioner

Detta gör jag genom att lyssna när du läser, läsdiagnoser, läsa dina texter och skriftliga uppgifter, lyssna när du berättar, samtalar och deltar i diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar genom:

 • högläsning i par
 • lyssna på gemensam bok - uppmärksamma  lässtrategierna
 • samtal kring texter och böcker - lässtrategierna
 • läsförståelseuppgifter
 • läs- och skrivläxa
 • skrivuppgifter både för hand och på dator/iPad
 • muntliga uppgifter och samtal kring olika ämnen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv