Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2018-10-06 22:22 i Hosiannaskolan Grundskolor
Vi utgår från materialet "Koll på No 4" och läser om skogen och vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 Biologi Kemi
Hösten är en spännande årstid. Löven på träd och buskar ändrar färg. I skogen kan man plocka bär och svamp. Det börjar bli kallt och ruggigt och solen går ner tidigare på kvällarna. På himlen kan man se stora flockar av fåglar som drar söderut.

Innehåll

Mål för dig som elev

När du har arbetat med det här området ska du:

 • veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • veta varför löven ändrar färg.
 • känna till namnet på några träd, bär och svampar.
 • kunna förklara vad som händer med löven på marken.
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar.
 • beskriva och genomföra en undersökning om nedbrytning av olika frukter.

Känna till begreppen

 • avdunsta
 • förmultna
 • klorofyll
 • koldioxid
 • kompost
 • mylla
 • nedbrytare
 • ringmärkning
 • spillning
 • tjäle
 • vax
 • vinterståndare
   

Arbetsområde och arbetssätt

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om  naturen på hösten.

Eleverna arbetar individuellt och i par kring varje del. Vi läser tillsammans, i mindre grupper eller individuellt samt svarar på frågor i vår aktivitetsbok, gör övningar och experiment. 

I slutet av varje område kommer du att få en bedömningsuppgift  där du får visa vad du lärt dig. Du kommer att få hem instuderingsfrågor inför detta moment.

 Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 • Hur du kan förklara och beskriva samband och begrepp
 • Hur du kan samtala
 • Hur du kan söka och använda information
 • Hur du kan undersöka

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form.

I slutet av varje kapitel kommer du få några frågeställningar i form av ett test där du får visa dina kunskaper, instuderingsfrågor kommer du att få som en hjälp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: