👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassråd och demokrati

Skapad 2018-10-07 11:02 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi lär om demokrati, val och klassråd. Vi ser på film, följer Lilla Aktuellt skola och lär om hur elevråd och klassråd organiseras och genomförs.

Innehåll

Målet med undervisningen är

att utveckla elevens förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

så att eleven

har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

 • SO 1-3
  kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO 1-3
  kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Så här ska vi arbeta:

 • se på film och Lilla Aktuellt Skola
 • samtala om ämnesord och begrepp
 • lära om klassråd fungerar
 • genomföra klassråd med ordförande, sekreterare och övriga deltagare
 • samtala om aktuella händelser och frågor
 • träna på att uttrycka åsikter och lyssna på varandra
 • ställa och besvara frågor
 • utse representanter till elevråd som för klassens talan vidare
 • följa upp frågor från elevrådet                                                                                                       

Bedömning

Du ger exempel på olika regler i skolan och hemma och varför de behövs.

Du beskriver hur ett klassråd fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3