👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2018-10-07 12:07 i Grundsärskolan Stenungsund
Eleverna kommer att få en orientering kring några arbetsplatser och yrken.
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter Kommunikation
Vi i 7-9:an ska arbeta med yrken och arbetsplatser. Vilka yrken finns på skolan, hos föräldrar och i samhället?

Innehåll

Ur läroplanen för grundsärskolan inriktning träningsskola

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången inriktning träningsskola:

Ur Syfte i kursplanerna för kommunikation och vardagsaktiviteter

Genom undervisningen i ämnesområdet Yrken ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Ur Centralt innehåll i kursplanerna för kommunikation och vardagsaktivitet

Undervisningen i ämnesområdet Arbetsplatser och yrken skall behandla följande centrala innehåll i årskurs 1-9:

Tolkade och konkretiserade mål

Du som elev skall utveckla förmågan att:
* Kommunicera i olika sammanhang och med de kommunikationsverktyg du har nytta av.
* Använda ord, begrepp och symboler för de yrkeskategorier vi arbetar med.
* Använda samhällets service och funktioner.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • ta reda på några yrken på skolan
 • fundera på vilka yrken föräldrarna har
 • besöka några arbetsplatser i vår närmiljö
 • arbeta tillsammans
 • träna relevanta begrepp med olika kommunikationsverktyg som bilder, tecken och digitala hjälpmedel
 • använda måla, klippa och klistra för att förstärka kommunikationen ytterligare
 • se filmer om olika yrken

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
* känna igen de ord och begrepp vi använder i arbetsområdet
* delta i användandet av kommunikationsverktyg för att förmedla dig
* visa att du känner igen ord och begrepp som vi använder i arbetsområdet
* orientera dig i vår närmiljö

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  GrSär lgr11
 • kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets­, förenings­ och kulturliv, och
  GrSär lgr11
 • verka för att utveckla kontakter med kultur­ och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  7-9
 • Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9