👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelholk

Skapad 2018-10-07 12:45 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Slöjd
Vi tillverkar en fågelholk

Innehåll

1: Vi mäter och ritar upp sidor,bakstycke samt framstycke.

2: Vi sågar ut våra arbetstycken med hjälp av såglåda och gersåg.

3: Vi hyvlar den ohyvlade sidan på alla arbetstycken.

4: Vi borrar hålet till ingången med pelarborr.

5: Vi slippar och förborrar till skruvarna.

6:Vi limmar/spikar en liten hylla på insidan av boet så att fågelungenlättare ska kunna flyga ut.

7. Vi skruvar ihiop sidorna.

8: Vi tillverkar botten och tak til fågelholken och spikar fast dem.

9.Vi utsmyckar våra fågelholkar.

10: Vi yttbehandlar holkarna.

11: Vi utvärderar våra arbeten.

 

Matriser

Sl
Slöjd åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda handverktyg, redskap och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Välja tillvägagångssätt och motiverar sitt val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp
Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Ge omdömen om arbetsinsatsen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka slöjdföremåls uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material