Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsveckor Blå gruppen hösten 2018

Skapad 2018-10-07 15:55 i Stråketskolan Uddevalla
För många av grundsärskolans elever är det ett stort steg att börja skolan. Ny grupp, ny personal och många nya rutiner att lära sig. Vi kommer därför att ägna höstterminen åt att jobba med gruppen inom de olika ämnesområdena och hitta fungerande rutiner och strategier för var och en av eleverna, så de får möjlighet att utvecklas optimalt efter sina förutsättningar.
Grundsärskola 1 – 3 Verklighetsuppfattning Kommunikation Vardagsaktiviteter Motorik Estetisk verksamhet
Vi kommer den första tiden på höstterminen, inom de olika ämnesområdena, jobba med övningar för att lära känna varandra och på så sätt skapa fungerande rutiner och strategier för att var och en elev ska få möjlighet att utvecklas optimalt efter sina förutsättningar.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet under denna första termin är att varje elev
- ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt
- utvecklar kunskaper i att samspela med andra
- får en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation
- utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen
- ska ges möjlighet att uppfatta samband mellan orsak och verkan
- utvecklar en bra kroppsuppfattning
- utvecklar förmågan att vistas i olika skolmiljöer, inne och ute

Centralt innehåll

Vi kommer att:


- använda olika kommunikationssätt, tal, tecken, kroppsspråk, bilder och symboler.
- träna turtagning bl a på samlingen och i andra gruppaktiviteter.

- alla elever i gruppen turas om att vara klassvärd. Det innebär att hjälpa till vid samling, duka, vattna blommor mm.

- låta eleverna träna mycket rörelse och motorik inomhus och utomhus, då vi även utforskar närmiljön.
- träna  sysslor som tillhör vardagen (ta av och på ytterkläder, hänga upp, plocka fram,städa undan, toalettbesök, matsituation).
- använda dagliga scheman med bilder för att tydliggöra dagens aktiviteter för eleverna. Vi vuxna använder även TAKK och timstock.
- använda uppkomna situationer i vardagen för att undersöka hur saker fungerar, hur man kan hitta strategier och lösningar på olika problem.

Kunskapsmål

Vi kommer att bedöma:


- elevens förmåga att delta i estetisk verksamhet.
- elevens förmåga att kommunicera och ta till sig olika former av kommunikation.
- elevens motoriska förmåga.
- elevens förmåga att medverka i enkla vardagliga situationer.
- elevens föråga att orientera sig i närmiljön, ute och inne.
- om och i vilken grad eleven visar förväntan inför olika händelser.
- elevens förmåga att förstå orsak/verkan och vilka strategier som de använder för att lösa "problem" i vardagen.


 

Vi kommer fortlöpande att bedöma elevens utveckling med stöd av:


Vi observerar eleven och interaktionen med vuxna och klasskamrater. 

Vi diskuterar med kollegor (medbedömning)

Vi har utvecklingssamtal med föräldrar, så vi alla får en helhetssyn på eleven/barnet.

 

Dokumentation

Dokumentation sker:

 • genom fortlöpande noteringar, både i loggböcker och digitalt.
 • genom att filma eller fotografera vid valda undervisningstillfällen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: