👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jung sein - ht 2018

Skapad 2018-10-07 16:45 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Jung sein - zwischen Kind und Erwachsen. Was kann, darf, muss, will und soll man machen? Foto von Petra Bensted, https://www.flickr.com/photos/chillmimi/

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

 

På lektionerna läser vi texter och ser korta filmer från UR om unga människors livssituation. Vi jobbar med verb och hur de böjs; vanlig verbböjning vid t ex malen, machen, kochen, holen. Verb med omljud i singularis som fahren (ich fahre, du fährst, er fährt), lesen (ich lese, du liest, er liest), och nehmen (ich nehme, du nimmst, er nimmt) samt verben haben och sein och modala hjälpverb (wollen, können, dürfen, sollen och müssen). 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur väl du använder ditt ordförråd för området (kap 1 "Jung sein") – skriftligt prov
  • hur väl du kan förstå talad tyska – under lektionerna, hörövningar
  • hur väl du  kan förstå enkel text på tyska – under lektionerna + skriftligt prov
  • hur väl du kan interagera (samtala) muntligt kring ett välkänt ämne – under lektionerna + inspelad dialog
  • hur väl du kan skriva en kortare text om vad någon ska, bör måste, får och vill göra – skriftligt prov

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med området under v 35-42. Spela in dialog v 42. Skriftligt prov v 43 (läsförståelse, skriva kortare text + grammatiktestmeningar).

Matriser

M2
"Jung sein."

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
... förstå talat och skrivet språk
Berättelser och annan fiktion
Läsförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
...förstå talat och skrivet språk
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Hörförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
... delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Samtala
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Kommentera och jämföra
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
Skriva en kortare text
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt