Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter åk 5

Skapad 2018-10-07 17:39 i Lillegårdsskolan Partille
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur återberättar man något som man vill förmedla vidare till någon? Vad har en biografi med en återberättande text att göra? Hur är en tidningsartikel uppbyggd? Vilken är skillnaden mellan fakta och åsikt? Några svar på frågorna kommer du att få när vi nu ska jobba med Återberättande texter. Dessutom kommer du att skriva en biografi om någon och delta i Partille stories under höstterminen. Lycka till!

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om återberättande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska för återberättande texter.
Vi kommer att träna på att använda tankekarta/mindmap som ett stöd för vårt skrivande.
I slutet av området skriver du en egen återberättande text i form av en biografi.

Vi kommer att arbeta med kamratbedömning.

Bedömning

Jag kommer bedöma:

 • hur du skriver en inledning som ger svar på frågorna vem?, var? varför?,vad? och när?
 • hur du använder dig av olika tidsord som hör till berättande texter.
 •  att du använder dig av verb i preteritum (dåtid)
 • att du har en  kronologisk ordning i din text och att du delar in texten i stycken.
 • att du använder skiljetecken på rätt ställe och på rätt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande texter.

På väg mot målet
Nått målet
Säker
Du har en inledning som ger svar på frågorna vem, var, varför, vad och när?
Du kan med hjälp skriva en inledning som ger svar på frågorna.
Du skriver en inledning som ger svar på de flesta frågorna.
Du skriver in inledning som ger svar på alla frågor.
Du använder dig av olika tidsord i din berättelse.
Du kan med hjälp använda dig av olika tidsord. Du använder ett fåtal olika ord.
Du kan använda olika tidsord och du varierar dem
Du kan använda dig av många olika tidsord och du varierar dem.
Du använder rätt tidsform på verben i din text.
Du kan med hjälp använda dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.
I din text är den största delen av verben i preteritum.
Du använder dig av rätt form av verben, preteritum i din text.
Du har en kronologisk ordning i din text.
Du kan med hjälp skapa en kronologisk ordning.
De flesta stycken i din text kommer i en kronologiskordning.
Alla stycken kommer i kronologisk ordning.
Du delar in texten i stycken.
Du kan med hjälp dela in texten i stycken.
Du in texten i några stycken ibland.
Du delar in hela texten i olika stycken.
Du använder rätt skiljetecken på rätt plats.
Du kan med hjälp sätta ut rätt skiljetecken på rätt plats.
Du använder ibland rätt skiljetecken på rätt plats.
Du använder alltid rätt skiljetecken på rätt plats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: