👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla pointillism

Skapad 2018-10-07 20:18 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Bild
Du ska få lära dig om Pointillism. Både vad Pointillism är, vilka kända konstnärer som skapade tekniken och vilka material och verktyg som används.

Innehåll

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om Pontillism. Vi ska träna förmågorna:

 • att kommunicera med bilder
 • att skapa bilder med tekniken Pointillism
 • att undersöka bilder inom Pointillismen
 • att analysera olika konstverk av kända konstnärer inom Pointillism

Konkretiserade mål:

 • kunna framställa bilder genom att använda tekniken Pointillism
 • kunna överföra sina bilder till en Ipad
 • känna till hur man bygger upp en bild genom färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund
 • Känna till tekniken Pointillism
 • Känna till konstnärer inom Pointillismen
 • känna till olika verktyg och material man kan använda
 • känna till olika material
 • Kunna analysera egna och andras bilder

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Lära oss tekniken att skapa bilder genom att måla små prickar bredvid varandra, Pointillism
 • Lära oss grundfärgerna och deras betydelse för Pointillismen
 • Lära oss att bygga upp bilder med för- och bakgrund, i olika perspektiv
 • Använda olika material för att använda tekniken som tusch, vattenfärg och akrylfärg.
 • Använda olika verktyg för att använda tekniken som penna, pensel och tops.
 • Diskutera och samtala kring bilder
 • Studera, diskutera och analysera bilder av konstnärerna och skaparna Paul Signac och Georges Seurat.
 • Analysera egna och andras bilder
 • Lära oss begrepp för de verktyg och de tekniker som används i arbetet

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skapa och kommunicera med bilder
 • Vara delaktig i diskussioner och samtal kring bilder
 • Använda de tekniker, material och verktyg som hör till området
 • Analysera egna och andras bilder
 • Känner till begreppen som till exempel: Pointillism, grundfärger, symmetri, akrylfärg

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Alla alster presenteras i klassrummet och på Unikum och utvärderas. Slutligen lägger vi tillsammans in hur det gått i lärloggen på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6