👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-18 Kemi; kemiska bindningar, år 9

Skapad 2018-10-07 22:08 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Inom detta arbetsområde "kemiska bindningar" kommer du att lära dig mer om periodiska systemets uppbyggnad. Hur grundämnena reagerar med varandra genom olika bindningstyper och varför formlerna ser ut som de gör, vilket beror på hur många elektroner grundämnena har i sitt yttersta skal dvs valenselektronerna.
Grundskola 9 Kemi
Inom detta arbetsområde "kemiska bindningar" kommer du att lära dig mer om periodiska systemets uppbyggnad. Hur grundämnena reagerar med varandra genom olika bindningstyper och varför formlerna ser ut som de gör, vilket beror på hur många elektroner grundämnena har i sitt yttersta skal dvs valenselektronerna.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, eget arbete, diskussioner.

Atomer och joner sid. 170 - 183 i Puls.
Du ska kunna:

1. ”Atomens historia”. 
2.  Hur är en atom är uppbyggd? (delar + laddning)

3.  Vad är atomnummer, masstal, atommassa (1u), elektronskal, valenselektroner.                                                                          

4. Vad menas med isotoper? Ge ex.                                             

5. Hur elektronerna fördelas på de olika elektronskalen.
6. Hur periodiska systemet är uppbyggt: grupper, perioder, metaller och ickemetaller
7. Kunna grundämnesgrupperna 1, 2, 17, 18 och vad som är kännetecknande för dessa dvs alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, halogener och ädelgaser.
8. Vad menas med ädelgasstruktur?                                                

9. Vad är en jon? Hur bildas en positiv jon? Hur bildas en negativ jon? 
10. Hur hålls jonerna samman i en jonförening? Ge exempel på en jonförening.

11.Hur bildas salter? Även dess namn och formler. Rita

12. Hur binds atomerna samman i en molekyl? Ge även exempel på molekyler. Rita figur.
13. Förstå hur formler balanseras
14. Mol beräkning 

Visa vad du lärt dig

Genom diskussioner vid genomgångar samt skriftligt redovisa det du lärt dig.

Tidsram

Start vecka 41 och slutuppgift fredag vecka 43

Bedömning

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi; kemiska bindningar, år 9 Lgr11

E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ny aspekt