Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål ht18-vt19

Skapad 2018-10-08 08:40 i Fasseröd ULNA Förskolor
Förskola
Vi kommer att jobba med barnens delaktighet och inflytande. Det är viktigt att barn får känna sig viktiga och att de får vara med och bestämma över sin dag på förskolan. Att deras tankar och åsikter ger dom inflytande över sin dag. På så sätt ger vi våra barn förutsättningar att tro på sig själva och känna att de spelar roll. Litteraturen och språket är en stor del i barnens utveckling. Att ge barnen ett språk är en förutsättning för kunskap, utbildning, demokrati men också fantasi, bildskapande och mycket mer.

Innehåll

Vi kommer att jobbar vi med:

- Delaktighet

- Inflytande

- Språket

- Sång, rim, ramsor, sagor

- Drama

-Introduktion av böcker

- Skogsutflykter

 

 Varför:

- Alla barn skall känna inflytande över sin vardag på förskolan

-  Barnen skall vara delaktiga i beslut som rör dom

- Barnen skall känna att de betyder nått och att de är viktiga

- Barnen skall uppleva att de blir lyssnade på.

- Barnen skall få uppleva litteraturens magiska värld.

- På olika sätt stödja barnets språkutveckling

 

Hur kommer vi att jobba:

- Vi kommer att utmana och stötta barnen att styra och vara delaktiga i sin dag på förskolan. Som med på och avklädning, maten, leken, aktivitetsval, uppleva skogen utifrån sina egna förutsättningar, intresse och känsla och utvecklas i sin egen takt i våra lärmiljöer ute och inne

- Vi kommer aktivt att jobba för att barnen ska känna sig delaktiga i de val som finns på förskolan. Allt från mat till aktiviteteter mm.

- Varje dag har vi ”språk och litteratur” grupper, där barnen är indelade i två grupper efter ålder. Här får barnen på olika sätt uppleva språket. Vi kommer att jobba med sagopåsar, sånger, rim, ramsor, drama, projektor, flano och böcker.

- Böcker kommer också introduceras och läsas vid ”mysstunder”, som efter sovvilan.

- Barnen ska alltid ha tillgång till böcker.

- Barnen skall alltid ha tillgång till spel, pussel, sorteringsmatriel, konstruktionslek och utmande/lärande lek/lärmiljöer. Att ha tillgång till detta är en förutsättning för att kunna utveckla sitt språk men också matematik, teknik, motorik mm.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: