👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tidsålder

Skapad 2018-10-08 08:45 i Getingeskolan Halmstad
Ett arbetsområdet om revolutioner, den amerikanska, franska samt den industriella revolutionen. Vi kommer även göra jämförelser med de revolutioner som händer i dag.
Grundskola 8 – 9 Historia

Vad är en revolution? Varför sker revolutioner? Detta är svar som vi ska ta reda på. Du kommer att läsa om tre stora revolutioner, den amerikanska revolutionen, den franska samt den industriella revolutionen.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, se på film, arbeta med frågor men också ha små korta rollspel där ni får spela upp situtioner från denna tidsepok.

 

Bedömning

- Du kan visa dina kunskaper och resonemangsförmåga under lektionerna.

- Vi kommer att ha ett skriftligt test vid slutet på arbetsområdet där du också kan visa dina kunskaper

Målen som vi arbetar mot:

 

- Att du kan berätta om och resonera kring orsakerna och följderna av revolutionerna

-  Att du kan ge exempel på händelser och viktiga personer under denna tid.

-  Att kunna ge exempel på den industriella utvecklingen och hur den förändrade samhället.

- Att du kan förstå och använda viktiga begrepp som tex. triangelhandeln, revolution, jämlikhet, ideologi, diktatur, demokrati, nationalism,      konservatism, liberalism.

- Redogöra för hur olika grupper, tex. män, kvinnor, borgare, bönder, adel, fattiga, rika, påverkades av revolutionerna.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Lyssna på radio om Marie Antoinette

 • Stödfrågor

 • Lyssna på program om Marie Antoinette

 • Lyssna på program om Marie Antoinette

 • Stödfrågor

 • Stödfrågor

 • Studiefilm franska revolutionen

 • Föreläsning om franska revolutionen

 • Föreläsning om franska revolutionen

 • Instuderingsfrågor inför prov 21/11

 • Instuderingsfrågor inför prov 22/11

 • Instuderingsfrågor inför prov 8/11

 • Industriella revolutionen

 • Industriella revolutionen

 • Industriella revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris Revolutioner

E
C
A
Kunskaper om händelser och personer, begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Samt att kunna använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Samt att kunna använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Samt att kunna använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att analysera.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Förmåga att analysera. (forts.)
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.