👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Auskultation vecka 42+43

Skapad 2018-10-08 09:17 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Medicin
Nu skall du auskultera på en arbetsplats under två veckor och få möjlighet att få en bredare insyn i arbete inom vård och omsorg

Innehåll

Under dina veckor på auskultation skall du göra en uppgift.

du skall skriva om ett sjukdom som du möter på din auskultation. Ta hjälp av din handledare och andra yrkesroller som finns där du auskulterar. Du kanske också kan intervjua patienten.

Se bifogad uppgift

Ha koll på kunskapskraven som vägleder dig om vilket innehåll i ditt arbete som förväntas och glöm inte ange dina källor

 

Lycka till och ha en lärorik tid på arbetsplatsen

Camilla

Uppgifter

 • Auskultationsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människokroppens uppbyggnad med fördjupning i dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
  Med  -
 • Sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Undersökningar, medicinska behandlingar, vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
  Med  -
 • Farmakologi inklusive specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
  Med  -
 • Mikroorganismer och kroppens försvarssystem.
  Med  -
 • Medicinsk terminologi.
  Med  -

Matriser

Med
Medicin 2/

E
C
A
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar (samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet).
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver översiktligt kroppens vätske- och näringsbalans samt ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas.
Eleven beskriver utförligt människokroppen uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver utförligt kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion. Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens vätske- och näringsbalans, ger exempel på sjukdomar där balansen kan rubbas samt beskriver symtom som uppkommer när balansen är rubbad och motiverar varför de uppkommer.
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar utförligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och specifika sjukdomar
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras specifika fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även utförligt och nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom. **Dessutom värderar eleven med enkla omdömen olika förklaringar till samband mellan sjukdom och människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvänd-ning (samt om lagar och andra bestämmelser).
Eleven beskriver översiktligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Ny aspekt
Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas samt beskriver översiktligt kroppens försvarssystem.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas samt beskriver utförligt kroppens försvarssystem.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas samt beskriver utförligt och nyanserat kroppens försvarssystem.
Ny aspekt
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.