👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2018-10-08 09:23 i Allerums skola Helsingborg
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskap i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och förståelse för olika sätt att leva.
Grundskola 3 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Vi lär oss engelska eftersom det är språket som förstås av flest människor i världen.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • formulera dig och kommunicera i tal
 • våga använda språket
 • förstå nyttan av ett nytt språk

Undervisningen

Så här kommer vi att arbeta:

 • lyssna på talad engelska.
 • tala engelska så mycket som möjligt.
 • använda sånger, ramsor och filmer.
 • göra egna korta dramatiseringar.
 • utöka ditt ordförråd från vardagliga miljöer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

ENGELSKA BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Följer ibland och delvis med i de gemensamma muntliga övningarna.
Följer oftast med i de gemensamma muntliga övningarna.
Följer alltid med i de gemensamma muntliga övningarna.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår ibland huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår ofta huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
SAMTALA OCH FÖRSTÅ
Kommunicera
Använder ibland givna ord/fraser.
Använder ofta givna ord/fraser även i nya sammanhang.
Använder alltid sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet.