👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering ht18-vt19.

Skapad 2018-10-08 09:26 i Hällevadsholms förskola Munkedal
Förskola
Här kommer våran planering av temat: Petter och hans 4 getter.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Genom observationer har vi sett att barnen behöver träna den språkliga och matematiska kompetensen. Vi vill också ha roligt och skratta tillsammans. Därför har vi valt att jobba med sagan "Petter och hans 4 getter". Den är skriven av Einar Norelius.

Mål

Eget formulerat mål

Vi vill ge barnen: Språkliga utmaningar, matematiska kunskaper och att det blir ett roligt tema.

Läroplanens mål

¤ Utvecklar nyanserat talspråk , ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

¤ Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Barnens erfarenheter

Vi har märkt att en del av barnen tycker om att rimma. Några av barnen tycker om att lyssna på sagor/böcker.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer att: dramatisera, räkna, läsa böcker, pyssla och skapa, måla och leka samt ha kul.

Hur målet ska utvärderas

Målen kommer att utvärderas genom att ha löpande dialog tillsammans med barnen.

Teoretisk bakgrund

I boken "Flera språk i förskolan" av Skolverket står det: Att ge barn möjlighet att lyssna på bokberättelser och samtala kring böcker är viktigt för barns språk-, läs, och skrivutveckling.

Dokumentation

Dokumentationen kommer dels ske här på Unikum och dels genom att vi hänger upp våra olika alster på väggen i hallen.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer att berätta och prata med vårdnadshavare vid lämning och hämtning. Det kommer också att skrivas informationsbrev här på Unikum.

 

 

 

 

Uppgifter