👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-10-08 10:34 i Hälsinggårdsskolan Falun
Arbetsområde programmering för årskurs 8, höstterminen 2018.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Arbetsområde programmering.

Innehåll

Planering programmering

Enligt kursplanen ska varje elev genom undervisningen i ämnet teknik ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Arbetsmetoder och examination

Vi kommer under lektionerna att arbeta med både teoretiska och praktiska övningar kopplade till programmering. Vi kommer att använda oss av Microbits (enkortsdatorer) . Vidare så kommer vi att lära oss mer om vad programmering är och också lite om programmeringens historia. Vi kommer att diskutera vad data är och vad som händer med all den data vi släpper ifrån oss.

 

Området kommer att bedömas genom en inlämningsuppgift, en loggbok och program som du skriver under lektionerna. Din delaktighet under lektionerna i både praktiskt arbete och diskussioner kommer att vara en viktig del av bedömningen.

Matriser

Tk
Programmering

Programmeringens historia

Beödmning av uppgiften om programmeringens historia.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Programmeringens historia
Du har svarat på alla frågor i uppgiften på ett enkelt och grundläggande sätt.
Du har svarat på alla frågor i uppgiften på ett utvecklat sätt.
Du har svarat på alla frågor i uppgiften på ett välutvecklat sätt.

Loggboken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Loggboken
Du förklarar kortfattat vad ni har gjort under de olika lektionerna och vilka problem ni stött på. Du förklarar också något kring hur programmen ni gjort fungerar.
Du förklarar vad ni har gjort under de olika lektionerna och vilka problem ni stött på samt hur ni har löst dessa problem. Du förklarar också hur programmen ni gjort fungerar.
Du förklarar på ett utvecklat sätt vad ni har gjort under de olika lektionerna och vilka problem ni stött på samt hur ni har löst dessa problem. Du förklarar också på ett utvecklat sätt hur programmen ni gjort fungerar.