👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation

Skapad 2018-10-08 10:50 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 3 Matematik
Vi tränar på sambandet mellan addition och multiplikation.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

  

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

  •  öva på multiplikationstabell 5 och 10 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna
  • öva på multiplikationstabell 2 och 4 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna 
  • öva på multiplikationstabell 4 och 8 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna 
  • öva på multiplikationstabell 3 och 6 samt förståelsen av sambandet mellan tabellerna 
  • räkna ut produkten vid multiplikation med 9 med hjälp av multiplikation med 10 
  • räkna ut och bilda multiplikationer med 7 
  • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll 

 

HUR?

 • Vi tittar på en filmad genomgång om det vi ska jobba med. 

 

 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.

 

 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.

 

 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 

 

 • Vi jobbar med elevböckerna.

VARFÖR?

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att: 

 • räknesättet multiplikation 
 • sambandet mellan addition och multiplikation 
 • multiplikationstabell 2–10 
 • repetera valutan kronor 
 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: multiplikation, faktor, produkt, kommutativa lagen, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma