👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme

Skapad 2018-10-08 10:54 i Hindås skola Härryda
Ett arbetsområde i fysik om värme och väder.
Grundskola 5 Fysik Kemi
Värme hör ihop med hur snabbt molekyler rör sig - ju snabbare desto varmare. Tar ett ämne större plats när det blir varmt? Hur sprider sig värme? Varför blir det olika väder? Hur håller man kvar värmen? Hur överlever djuren kyla?

Innehåll

Vad ska vi lära oss. Varför just detta?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Därför ska vi lära oss

 • att värme hör ihop med hur snabbt molekylerna rör sig.
 • att ämnen/saker tar större plats när de blir varma oavsett form.
 • att värme sprider sig på tre olika sätt
 • hur man mäter temperatur.
 • några meteorologiska begrepp och vad de innebär
 • ge vardagsnära exempel på hur man gör så att vi/saker i vår omgivning inte blir för varma eller för kalla.
 • berätta om hur några olika djur anpassat sig till ett liv i extrema temperaturer.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

 • studera och läsa  faktatext i "Boken om kemi och fysik"
 • titta på filmer
 • träna din förmåga att samtala och diskutera
 • träna din förmåga att samla viktiga begrepp och göra tankekarta
 • träna din förmåga att formulera hypoteser och planera enkla undersökningar

 

Viktiga ord och begrepp

temperatur, termometer, Celsius, väder, årstider

nederbörd, varmfront, kallfront, högtryck, lågtryck

sprida, leda, strömma, stråla

isolera, vakuum

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att formulera hypoteser och planera enkla undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Ke
Genomföra systematiska undersökningar

Behöver träna mer
Visar förmåga
Visar god förmåga
Formulera hypoteser
Eleven kan formulera en hypotes, det vill säga en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
.
Planera en undersökning
Eleven kan planera för en undersökning, där planeringen innehåller: * vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta, * i vilken ordning momenten ska genomföras, samt * vilken materiel som ska användas