👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget - bakgrund, händelse, följder

Skapad 2018-10-08 12:26 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Historia Svenska
Vad var det som gjorde att ett världskriget bröt ut 1914? Vi kommer att granska hur världen såg ut vid sekelskiftet och försöka förstå orsakerna, den utlösande faktorn, förloppet och följderna av Första världskriget, både politiskt och geografiskt.

Innehåll

Innehåll:

V 41-43 ska vi ta reda på: 

Bakgrunden till första världskriget, dvs repetera kolonialismen och nationalismen. Vi läser bl.a. Det långa !800-talet på so-rummet.se. 

Fördjupa oss i själva kriget. Vi använder läroboken, Ne.se och ser på filmer. 

Förstå följderna av kriget, både politiskt och geografiskt. Vi använder läroboken, Ne.se samt filmer. 

 

Uppgift:

Skriva ett brev från fronten. I ditt brev tar du med fakta om hur det var för soldaterna i skyttegravarna under kriget. Du får själv välja vilken nationalitet din soldat ska ha samt vilket slag soldaten deltog i. Bedömningen kommer att ske i både historia och svenska. 

 

Bedömning:

Enligt kunskapskraven nedan. 

 

Uppgifter

 • Inlämning av Brev från fronten

 • Brev från fronten

 • Annas genomgång av bakgrund, krig och följder.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9