👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2018-10-08 12:57 i Spelmannens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Olika metoder används för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag, är pedagogerna goda förebilder.

Innehåll

Nyckelord:

empati, samarbete, gemenskap, känslor och vänskap

 

Prioriterade läroplansmål 

 

2.1 Normer och värden (Lpfö 98 rev 2010 sidan 8-9)

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Nuläge

14 barn där 6 är nyinskolade. Vi håller på att lära känna varandra. Vi har fått en väl fungerande barngrupp som är nyfikna och aktiva.

 

Planerade insatser

Vi kommer att läsa en bok tillsammans om vännerna i kungaskogen som bygger en koja. Utifrån den kommer vi att jobba med temat: “ att vara schysst och en bra kompis”.

Vi delar in barnen i smågrupper.

 

Valda målkriterier 

Hur ser vi på barnen att vi nått fram till målet eller är på god väg?  Ska in under förväntade effekter i ped planering

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

 

Metodval

Älgen älvis representerar rättvisa och vänskap.

att göra något glad - djuren rör sig mycket 

att värna om naturen, hållbar utveckling, växande ansvar och intresse för hållbar utveckling, 

samarbeta genom att bygga och konstruera. pilskogen.

att gå på bioföreställning

vi ska jobba utifrån djurens personligheter

i boken finns det olika djurfigurer och vi lägger fokus på deras personligheter och använder dem  i konfliktlösning

Hur ska ni få barnen att nå dit? In i pedagogisk planering

 

Kännetecken:

barnen försöker lösa konflikter själva och de vill trösta. 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016