Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 9D Hinduism och Buddhism

Skapad 2018-10-08 13:02 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi ska under två veckor fördjupa oss i hinduismen och buddhismen och bygga vidare på det vi låste i årskurs 8. Fokus kommer att ligga på att jämföra de två religionerna och vilken betydelse religion har för en människas identitet.

Innehåll

Innehåll

Centrala tankar inom hinduismen och buddhismen, likheter och skillnader avseende:

 

 • Synen på liv och död

 • Gudsbild

 • Riter

 • Inriktningar

 • Att leva som hindu och buddhist

 • Högtider

 • Heliga skrifter

   

Arbetssätt

 

Ni kommer att få arbeta mycket i grupp och diskutera olika frågor samt göra gemensamma tankekartor. Vi kommer även att göra en övning från ett Nationellt prov som handlar om tro och identitet.

Bedömning

 

Bedömningen sker genom ett skriftligt läxförhör och prov. Läxförhöret skrivs i Digiexam och är mer faktabaserat. Provet kommer att testa era förmågor att jämföra, se samband och resonera. 

Planering

Vecka

Måndag (50)

Torsdag (70)

Fredag (70)

Hemma

34

Repetition begrepp hinduism och buddhism.

Eventuell repetitions-genomgång

Jämför hinduismen och buddhismen.

Gruppdiskussion och gemensam tankekarta.

Jämför hinduismen och buddhismen.

Gruppdiskussion och gemensam tankekarta.

Repetera tilldelade kapitel i Clio och memorera tankekartorna.

35

Läxförhör: Buddhism

Jämför hinduismen och buddhismen.

Gruppdiskussion och gemensam tankekarta.

Jämför hinduismen och buddhismen.

Gruppdiskussion och gemensam tankekarta.

Repetera tilldelade kapitel i Clio och memorera tankekartorna.

36

Övning från NP

Religion och identitet.

Skriftligt prov

Jämför hinduism och buddhism

 

 

 

Material

 

Tilldelat material i Clio. 

Tankekartor som ni konstruerar gemensamt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Matris Religion

E
C
A
Förmåga att: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristen-domen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tanke-gångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förmåga att: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förmåga att: analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga att: reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Förmåga att: resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvud-sak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att: söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: