👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1-3

Skapad 2018-10-08 13:06 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Du kommer att få arbeta med tallinjen upp till 20 subtraktion och addition av talkamrater upp till 10. Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som t ex: före-efter, addition, + -
Grundsärskola 1 – 3 Matematik
Naturliga tal mellan 0-10

Hur de används och för att ange antal och ordning.

Metoder för addition, subtraktion av tal upp till 10.

Skriva siffrorna 0-10 och benämna dem

Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som tillhör arbetsområdet.Lägga mönster och enkel problemlösning. Tidsuttryck och klockan.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Eleven ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningens innehåll: Vad?

Konkreta mål till eleven.

Du ska
- kunna talraden upp till 10.

- ha taluppfattning upp till 10-tal och förstå dess värde.

- kunna räkna addition, subtraktionoch förstå att koppla siffror med antal- förstå och använda ord, begrepp och symboler som är kopplade till området

-Bekanta dig med klockan, halv och heltimme, minuter och sekunder.

 

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att arbeta med olika arbetssätt med konkret material. Du kommer att fortsätta arbetet med tallinjen upp till 20. Du kommer också att arbeta med olika matteprogram på datorn och ipaden. Du kommer att fortsätta att träna i att forma och skriva siffrorna.

Du ska arbeta med:

-talen 0-10

-talraden 0-10

-talet före och efter i talraden.

-räkna addition, subtraktion med talen 0-10.

-Klockan, hel och halvtimme, minuter och sekunder. Vi övar på en riktig klocka, gör en klockmodell och pratar om dygnets olika tider.

 

Bedömning

Läraren bedömer dig utifrån observationer.

 Läraren kommer att bedöma din förmåga att :

 -lösa olika uppgifter

-förstå talen upp till 10

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  4-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6