Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att göra en låda.

Skapad 2018-10-08 13:14 i Drottningdals skola Norrtälje
Du arbetar med att göra en låda. Tanken med arbetet är att du ska lära dig att följa arbetsinstruktioner, få grundläggande förståelse för konstruktionsinriktat arbete och använda din kreativitet till att göra lådan personlig.
Grundskola 4 Slöjd
Du arbetar med att göra en låda. Tanken med arbetet är att du ska lära dig att följa arbetsinstruktioner, få grundläggande förståelse för konstruktionsinriktat arbete och använda din kreativitet till att göra lådan personlig.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska.

 • ge din låda ett personligt utseende
 • med handledning kunna genomföra de arbetsmoment krävs för att tillverka din låda
 • kunna följa instruktioner och välja färg, storlek och material till din låda
 • beskriva hur lådans design relaterar till dig och berätta hur du gjorde lådan

Undervisning

 • Arbetsplanering och idéskissande
 • Instruktion av arbetsmoment
 • Personlig handledning
 • Elevens egna genomförande
 • Instruktion av reflektionsskrivning

Redovisningsformer

Praktiskt redovisning

 • Visning av slöjdföremål.

skriftlig redovisning

 • Redovisa sitt arbete i loggboken.

Detta ska bedömas

 • Framställning och formgivning
 • Redskap och maskiner
 • Arbetsprocessen
 • Omdöme och slöjdspecifika begrepp
 • Tolkning och resonemang

 

Matriser

Sl
Bedömningsmatris slöjd 4-6 (4 nivåer)

F
E
C
A
Framställning och formgivning
Du designar och framställer egna föremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan ännu inte på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap och maskiner
Användning av lämpliga redskap, verktyg, maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan du ännu inte använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Arbetsprocessen
Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering
Under arbetsprocessen bidrar du ännu inte till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme och slöjd-specifika begrepp
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt resonera kring hur den egna arbetsinsatsen har påverkat resultatet
Du kan ännu inte ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolkning och resonemang
Tolka barn och ungdomskultur, mode och trender. Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. Utforma egna slöjdföremål på ett personligt sätt.
Du tolkar ännu inte slöjdföremåls uttryck och för ej enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: