👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2018-10-08 13:14 i Domarringens skola Uppsala
Grundskola 3 Teknik Svenska SO (år 1-3)
Vad är ett samhälle? Vad behövs för att ett samhälle ska fungera? Vad finns det för yrken? Vad är ett yrke?

Innehåll

 

Förmågor du kommer att få träna på

 • kommunikation
 • samarbete
 • talförståelse
 • problemlösning
 • reflektion
 • konstruktion
 • dokumentation skisser, digitalt

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • berätta om vad som finns i ett samhälle och vad som behövs för att samhället ska fungera
 • nämna olika yrkeskategorier och arbetsplatser i ett samhälle
 • ha kännedom om hur pengar används i ett samhälle och dess värde
 • egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
 • dokumentation i form av enkla skisser, bilder, samt fysiska och digitala modeller

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • genomföra gruppdiskussioner
 • arbeta med begreppen muntligt 
 • argumentera och resonera
 • bygga och konstruera
 • planera genom planritning
 • dokumentera genom fotografering och animering

Du kommer att:

 • delta i diskussioner i olika konstellationer
 • bygga och konstruera med lego i grupp
 • redovisa

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • kooperativa arbetssätt, så som EPA och APE

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

 • Observationer och samtal genom hela arbetsområdet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3