Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkinlärning

Skapad 2018-10-08 13:39 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Människans språk
Vi tittar på hur vi lär oss språk i olika stadier av vårt liv och på olika sätt.

Innehåll

Uppgifter :

Egen reflektion om förstaspråksinlärning 

Projekt experiment egen andraspråksinlärning 

Flerspråkighet - interkulturell kommunikation 

 

Uppgifter

  • Språkinlärning flerspråkighet och interkulturell kommunikation

Matriser

Mäk
Språkinlärning

Centralt innehåll Kunskaper om den mänskliga språkförmågan, språkliga processer, språkinlärning och sambandet mellan språk och tänkande.

Första- och andraspråksinlärning
E
C
A
Aspekt 1
Språkutveckling och hur man lär sig språk. Första- och andraspråksinlärning samt vad det innebär att kunna ett språk. Olika hjälpmedel och metoder som stödjer språkinlärning. Språklig mångfald i samhället och hos individen samt tvåspråkighet och flerspråkighet.
Eleven använder med viss säkerhet enkla hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för enkla resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
Eleven använder med viss säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för välgrundade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
Eleven använder med säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.

Centralt innehåll Förmåga att diskutera och reflektera kring språk som kulturellt, politiskt och socialt fenomen samt kring språkets roll i interkulturell kommunikation.

Interkulturell kommunikation
E
C
A
Språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt, till exempel språk som maktmedel och språk som identitetsmarkör, samt språkets roll i interkulturell kommunikation
Eleven redogör översiktligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för enkla samband mellan dessa. Eleven för också enkla resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.
Eleven redogör utförligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för samband mellan dessa. Eleven för också välgrundade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för komplexa samband mellan dessa. Eleven för också välgrundade och nyanserade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: