👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden

Skapad 2018-10-08 13:43 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
En viktigt grundsten i utvecklingen är att alla barn ska få känna trygghet, både i sig själv och i sitt sammanhang. Vi vill aktivt jobba med allas lika värde och tryggheten i att få vara sig själv samt bli en bra kompis.

Innehåll

 

Nuläge

I vår grupp har vi nu barn i åldrarna 1-2 år. Just nu ser vi att vi har en väldigt trygg grupp som trivs bra ihop. Vi vill bibehålla detta och jobba vidare med att alla ska få utvecklas i sin takt samt lära sig hur man är en bra kompis. Vi vill också visa att alla är olika och påvisa den mångfald vi har i vår grupp, och detta med ett interkulturellt förhållningsätt.

 

Mål

Våra mål är att alla barn ska få en förståelse för allas lika värde samt hur man är en bra kompis.

 

 

Syfte

Vårt syfte är att barnen ska lära sig visa hänsyn till varandra samt viljan att vilja hjälpa någon annan. Vi vill att alla barn ska få utveckla sin egen identitet och känna en trygghet i den.

 

Genomförande

Vi kommer under höst- och vårterminen 18/19 jobba med:

 • Arbeta med böckerna från Olika förlag
 • Arbeta med värdegrundsmaterialet Kanin och Igelkott, främst böckerna "Säg Stopp" och "Vänta på din tur".
 • Stötta barnen i deras egen utveckling

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att kontinuerligt att dokumentera i barnens lärlogg, både i den egna och den gemensamma.

 

Ansvar

Alla i arbetslaget hjälps åt så att dokumentationen bli genomförd. Frida ansvarar för att den blir gjord.

 

Uppföljning 

Vi följer upp arbetet vid terminens slut med utvärdering, analys och reflektion.

  

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016