Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-10-08 13:57 i Björkås förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vi vill introducera enkel programmering i barngruppen bl.a. med hjälp av Blue-Bots. Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt och matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

Innehåll

MÅL

Pedagogens syfte:

Vi vill  introducera enkel programmering i barngruppen bl.a. med hjälp av Blue-Bots.

Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

Vi vill gärna vidareutveckla barnens förmågor genom att börja prata om och utföra enklare programmering. Vi börjar med analog programmering med hjälp av olika material för att sedan börja jobba med Blue-bots. 

Dessa förmågor och lärprocesser kommer vi att prova på/arbeta med:

 • Kommunikation
 • Att ge instruktioner
 • Att förstå och följa instruktioner
 • Att lyssna
 • Tänka i flera steg
 • Matematik
 • Att föra matematiska resonemang
 • Samarbete
 • Turtagning
 • Planering
 • Lägesbeskrivning
 • Logiskt tänkande
 • Språk
 • Se mönster

 

 

METOD

De barn som är med i gruppen Rävarna kommer att delta i detta under ht 2018 och vt 1019.

När vi introducerar ämnet gör vi en tankekarta med barnen, för att få reda på vad de vet om teknik och programmering.

Vi börjar med att fundera vad programmering är, varför man programmerar och på vad som är programmerat.

 

Vi inleder med aktiviteter som bygger på att se och följa mönster.  Vi utgår från oss själva och turas om att vara programmerare, robotar, musikmaskin eller rörelse/dansmaskin. Programmeraren får ge kommandon som vi andra följer. Vi avancerar och utvecklar kommandon så att barnen ges möjlighet att tänka i flera steg.

 

Sedan när barnen fått en större förståelse vad programmering innebär övergår vi till att jobba med att programmera våra Blue-Bots.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar i Unikum med text och bilder

UPPLÄGG

Vi arbetar med detta fram till vårterminens slut då vi gör en utvärdering tillsammans med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: