Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skriva åk 5

Skapad 2018-10-08 15:18 i Björklinge skola Uppsala
Under läsåret kommer du att skriva olika typer av texter, återberättande texter, beskrivande texter och argumenterande texter.
Grundskola 5 Svenska
Under läsåret kommer du att arbeta med att skriva olika typer av texter. Du kommer att skriva berättande texter, beskrivande texter, återberättande, instruerande och argumenterande texter. Du kommer att arbeta enligt cirkelmodellen. Detta innebär att du tränar genom att göra uppgifter tillsammans med dina kamrater i klassen. Målet med träningen är att du ska kunna skriva olika texter på egen hand.

Innehåll

Vi kommer att bedöma dina kunskaper vad gäller att skriva fortlöpande under lektionen. Du kommer att få flera möjligheter till att träna och du kommer att få tips på förbättringar av din lärare. Du kommer att få öva på att själv bedöma dina texter för att du på egen hand kunna se vad du behöver utveckla vad gäller ditt skrivande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: