👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild i åk 4-5

Skapad 2018-10-08 15:44 i Håksbergs skola Ludvika
Grundskola 4 Bild
Du kommer att arbeta med olika material och tekniker för att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Du ska framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Innehåll

Målet med undervisningen i bild är att du ska utveckla 

 • din tilltro till din egen förmåga i bildskapande processer.
 • din förmåga att skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer
 • din förmåga att analysera bilder och dra slutsatser.
 • din förmåga att samtala kring bilder och reflektera över din skapande process.

 

Det här skall vi göra:

 • skapa bilder genom att använda varierande tekniker och material.
 • arbeta med att analysera, samtala, reflektera kring olika typer av bilder.

 

Detta kommer att bedömas:

 • förmåga att framställa bilder genom att använda olika material och tekniker.
 • förmåga att analysera bilder.
 • förmåga att samtala kring bilder och reflektera över din skapande process.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild i åk 4

Framställa bilder
Behöver ibland stöd, väljer de vanligaste metoderna tekniker, med viss handledning.
Har egna idéer om arbetet och genomför och slutför sin ide´.
Välja och hantera metoder och teknik
Behöver ibland stöd, väljer de vanligaste metoderna tekniker, med viss handledning.
Väljer och hanterar metoder och tekniker och arbetar på egen hand.
Visa tilltro till sin förmåga
Behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt. Tar ansvar för hela processen.