👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinterfåglar

Skapad 2018-10-08 16:22 i Björkås särskola Ludvika
Eleverna ska lära sig känna igen talgoxe, blåmes, koltrast och hackspett, dess utseende och läte.
Grundsärskola 1 – 5 Estetisk verksamhet Kommunikation Motorik Verklighetsuppfattning
Vi lär oss om de mest kända svenska vinterfåglarna.

Innehåll

1. Vinterfåglar

Du ska lära dig känna igen talgoxe, blåmes, gråsparv, domherre, sidensvans och hackspett. 

Lär dig  vad olika delar på fågeln heter och vilka färger fåglarna  har.

Vi lyssnar på deras läte när vi går skogspromenad och på Internet.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Syftet med arbetsområdet är att ta del av naturen och fågellivet i närmiljön.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

4. Arbetssätt

Måla fåglar, läsa om fåglarna samt höra dess läten ur boken Fågelsång 150 svenska fåglar och deras läten av Max Ström. Vi tittar även på faktafilmer från UR-skolan.

Vi går även ut i skogen och letar efter att se och höra våra vinterfåglar.

5. Bedömning

Bedömningen görs individuellt och under lektionernas gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  7-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan orientera sig i närmiljön.
  VAA   9
 • Eleven kan hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
  VEU   9
 • Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9