👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för arbetet med Bornholmsmodellen på avd Bamse.

Skapad 2018-10-08 18:01 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
Bornholmsmodellen

Innehåll

Nuläge

Barnen är intresserade av att leka med språk på olika sätt bl a att rimma och ramsa, av bokstäverna och deras ljud och de tycker om att sjunga och göra sånglekar.

De inspirerar varandra till att göra egna små ramsor t ex vid maten innan vi äter. De rimmar gärna spontant också både nonsensrim och riktiga ord.

Vi behöver tänka till att utmana dem på olika sätt eftersom de är på olika nivåer och då är Bornholm ett bra verktyg.

Mål

Vi vill att de utvecklar och utökar sitt ordförråd och ordförståelse. Att alla får utrymme att uttrycka sig, samspela i samlingen.

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

 

Syfte

Vi vill att de ska få en bra grund att stå på när det gäller språk och kommunikation innan de börjar F-klass.

Genomförande

·       Vi jobbar kontinuerligt med Bornholmsmaterialet och kompletterar med liknande material vid behov, ett kapitel i veckan före lunch under Ht -18 och Vt -19.

·       Vi delar upp barnen i två grupper beroende på mognad och behov så att de får ut mesta möjliga av samlingen.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Reflektera under veckans avdelningsmöte vad som har fungerat och inte. Vad har fångat barnens intresse och vad kan vi bygga vidare på.

Ansvar

Sigrid, Anna-Kajsa och Maria. Annika har möjlighet att, som resurs, vara med i samlingarna och anpassa sig utifrån det behov som finns och bygga vidare på eget håll utifrån det material vi använder.

Uppföljning

På våra avdelningsmöten och reflektionsdag.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016