Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tvätt och rengöring

Skapad 2018-10-08 20:59 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Varför behöver man tvätta? Vad är smuts? Vad finns det för olika sätt att tvätta och behandla smuts? Tvättsymboler vad betyder de? Hur gör man praktiskt när man tvättar och hänger tvätt?
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Varför behöver vi tvätta våra kläder och andra textilier? Hur kan de val vi gör när vi tvättar eller köper kläder påverka hälsan, ekonomin och miljön?

Innehåll

Arbetssätt och bedömning

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med:

 • gemensamma genomgångar.
 • arbeta både självständigt och i grupp.
 • resonera om och lösa uppgifter enskilt och i grupp.
 • se på film om hur man tvättar både förr i tiden och nu.
 • leka med andra ord för att träna på begrepp.
 • undersöka era egna kläders tvättråd.
 • söka information på internet om tex betydelsen av skötselråd, priser på kläder mm.
 • arbeta med Libers webbapp.
 • att praktiskt vara med på en genomgång av hur tvättmaskinen fungerar.
 • öva på olika sätt att vika tvätt.
 • Hur kan de val vi gör påverka vår Hälsa, Ekonomi och Miljö (HEM)?

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • se hur du tvättar och behandlar tvätt.
 • din dokumentation och dina svar på frågorna av din tvättläxa.
 • hur du arbetar med uppgiften kring tvätt som vi gör på lektionerna.
 • din aktivitet i diskussioner och resonemang.
 • prov.

Du förväntas att lära dig:

 • hur man sorterar tvätt.
 • vad man behöver tänka på när det gäller tryck på kläder, knappar, dragkedjor osv.
 • hur du startar och stänger av en tvättmaskin och några av de vanligaste tvättprogrammen.
 • hur man hänger en tvätt.
 • hur du viker tvätt.
 • vad de olika symbolerna på tvättråden betyder.
 • varför man tvättar tvätten i olika grader. 
 • hur man tar bort de vanligaste fläckarna på kläderna.
 • hur du kan påverka din Hälsa, Ekonomi och Miljö (HEM) genom de val du gör.
 • veta hur man förvara smutstvätten för att förhindra dålig lukt, mögel och bakterier mm.

 

 

Uppgifter

 • Att kunna inför provet

 • Tvättläxa

 • Filmer som visats på lektionerna: Hur man tvättade förr och hur man tvättar nu.

 • Frågor till tvätt och rengöring

 • Tvättläxa

 • Att läsa på inför provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9
 • Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: