Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan - Fröken Europa läsförståelse

Skapad 2018-10-08 21:02 i Liljeforsskolan Uppsala
Ett arbete i svenska där vi kommer att resa runt i Europa med hjälp av boken "Fröken Europa". Till detta arbetsområde kommer uppgifter som handlar om språklära, läsning, läsförståelse och skrivande av olika slags texter.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Den här boken tar dig med på spännande äventyr i Europa. Vi kommer inte bara lära oss om olika länder utan även öva läsflyt och läsförståelse. Sätt på dig bältet så flyger vi iväg tillsammans över land och hav i bokens värld.

Innehåll

Syfte

Utöver de nedanstående syften kopplade till Lgr 11, är avsikten att du ska få arbeta med läsning av texter och utveckla din läsförståelse.                                                                    Du kommer även att få träna på olika lässtrategier (läsfixare) som kan hjälpa dig att förstå texten bättre.                                                                                                                        Då vi skriver texter om det vi läst kommer du att få använda dig av språklära kopplat till boken "Fröken Europa".                                                                                                    Efter lästa kapitel kommer att vi ha samtal och diskussioner om dina tankar och reflektioner

Bedömning

Följande förmågor och färdigheter kommer att bedömas:

 • ditt läsflyt då du läser högt.
 • dina strategier i att hitta svar på frågor till texten.
 • din aktivitet i samtal och diskussioner om texten i pararbete, mindre grupp eller helklass. 
 • din förmåga att analysera och tolka innehållet i boken, skriftligt och muntligt.
 • din förmåga att beskriva din upplevelse av textens innehåll.

Arbete

 • Lyssna på högläsning, läsa tyst själv eller högläsning i par för att sedan träna läsförståelse genom olika strategier:
 • Svara på frågor om texten på tre olika nivåer. 
 • Sammanfatta det vi läst. 
 • Förutspå vad som kommer hända i texten genom att ta hjälp av det vi redan vet.
 • Rita de inre bilder som skapas när vi läser texten.
 • Samtala och diskutera innehållet i boken i små grupper och med hela klassen.
 • I de uppgifter där du uttrycker dig i skrift kommer du att få träna dig i att använda det svenska språket med korrekt struktur, grammatik och stavning.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: