Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 Novellanalys

Skapad 2018-10-09 07:21 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Vi läser olika noveller och analyserar dem.

Innehåll

Examinationsform: skriftlig analys av novell

Datum: Måndag och tisdag v. 40

Uppgifter

  • Novellanalys

Matriser

Sve
Svenska 1 Analys

=>
E
=>
C
=>
A
Källor & citat
I ditt arbete värderar och granskar du med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I ditt arbete värderar och granskar du med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Disposition
-
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk
Du kan skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Du kan skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Du kan skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Sammanhang
Du kan skriva texter, som är samman-hängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du kan skriva texter, som är sam-manhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du kan skriva texter, som är samman-hängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språkriktighet
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Analys
Du kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skön-itterära verk och annat berättande.
Du kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Du kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Reflektion
-
Du reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Du reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Teman & motiv
Dessutom kan du översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan du utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemen-samma teman och motiv.
Dessutom kan du utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Litterära akttagelser
Du återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Du återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Du återger några iakttagelse, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga för-hållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: