Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg & Form

Skapad 2018-10-09 07:46 i Skogsgläntans förskola Ludvika
Förskola
Färg och form upp över öronen!

Innehåll

Ht-2018 kommer Myran och Larvens yngre barn indelas i blandade grupper.

Vi har märkt att barnen visar stort intresse för färg och form i olika situationer. Vi personal spinner vidare på det och vill att de yngsta barnen på olika sätt ska få pröva olika målartekniker.

Syftet:

Att uppmuntra och väcka barnens nyfikenhet för nya upptäckter av färger och former.

Att väcka nyfikenhet hos de barn som ännu inte lärt sig vad färger och former heter.

Att ha roligt tillsammans när vi utforskar färger och former.

Att lära sig att ta lättare instruktioner.

Att samarbeta och hjälpas åt.

Metod:

Måla med olika sorters färg ex ,vattenfärg, fingerfärg, flaskfärg, stämplar, tryck, baka med playdoh/ saltdeg och sedan måla våra saltdegsföremål. Klippa och klistra olika former och använda vår fantasi.

Dokumentation:

Lärlogg för respektive barn i unikum. 

Vi sätter upp barnens fina alster till tavlor på väggen och spar sedan dessa i barnens personliga fack.

Utvärdering:

Planeringen kommer att utvärderas i slutet av terminen.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: