Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik år 9

Skapad 2018-10-09 09:25 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 9 Biologi
Hur fungerar arvet egentligen? Ska man kunna designa en bebis? Vad är dominanta gener?

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Under dessa veckor kommer vi att arbeta med cellen, arv och arvsanlag, korsningsscheman samt laboration.

Vad är det som bestämmer hur vi ser ut och vilka egenskaper vi har? Vissa saker bestäms av det biologiska arvet, andra beror på hur vi lever och några saker beror på både biologiskt arv och hur vi lever. Forskningen inom detta område har kommit mycket långt och idag finns det möjlighet att via DNA till stor del avgöra hur ett foster kommer att se ut och utvecklas. Vi kan också gå in i arvsmassan och förändra. Frågan är hur mycket vi anser att vi har rätt att ändra i arvsanlaget? Vi lärs oss att göra korsningsscheman för att se hur egenskaper ärvs. 

Examination
Skriftligt prov

Laboration

Skriftliga uppgifter under lektionen

Viktiga saker att kunna

 • Du vet vad en cell är och kan använda ord som cellkärna, cellmembran och cellplasma och känner till något om hur cellen delar sig och kan skapa en kopia av sig själv.
 • Du kan berätta hur arv och miljö påverkar utvecklingen av våra egenskaper.
 • Du kan ge exempel på hur ett anlag ärvs med hjälp av ett korsningsschema 
 • Du känner till hur könet nedärvs 
 • Du kan berätta om  hur DNA är uppbyggt.
 • Du kan diskutera några av genteknikens för- och nackdelar, risker och möjligheter
 • Du har fördjupad kunskap i något områden av den moderna gentekniken och kan resonera kring praktiska och etiska frågor rörande den moderna genteknikens tillämpningar, möjligheter och risker.

Viktiga begrepp:

 • Arvsanlag 
 • DNA-molekyl 
 • Gen 
 • Kromosom 
 • Könskromosomer x och y 
 • Mutation 
 • Dominant anlag / recessivt (vikande) anlag 
 • Genteknik
 • GMO, Genmodifierad organism
 • Stamcell
 • Kloning 
 • Homozygot / heterozygot 
 • Reduktionsdelning

Material: Clio, arbetsområde "Genetik" samt utdelat material.

Länkar - hjälp, fördjupning, extratexter

Om cellen, arvsanlag mm - fakta, övning mm

NE - fakta om genetik (titta gärna på rubrikerna till höger "Relaterade länkar")

NE - fakta om genmodiferide organismer, GMO (titta gärna på rubrikerna till höger "Relaterade länkar")

Fakta men lite annorlunda sätt att navigera på hemsian

Naturskyddsföreningen om genmodifierade grödor

Naturvårdsverket om GMO

Statens medicin-etiska råd (genetiska analyser)

Filmer - hjälp, fördjupning, extra, tips ...

Utflykter till livets kärna (UR 5 avsnitt ca 7 min per avsnitt)

Genetik för nybörjare (ca 7 min) 

Människan och generna (4 avsnitt ca 20 min per avsnitt)

 

 

Uppgifter

 • Genteknik - inlämning

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi 7-9

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

F
E
C
A
Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information och kritiskt granska källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

F
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om samband i människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: