Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och molekyler åk 8

Skapad 2018-10-09 10:00 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Fysik Kemi
Nu ska vi ner bland de allra minsta beståndsdelarna av allting som finns på jorden. Vi och allt annat är uppbyggda av små små legobitar - Atomer. Dessa är i sin tur uppbyggda på olika sätt Det är med dessa små delar som Big Bang startade! Inga bitar har tillkommit eller dragits ifrån Universum sedan dess.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Att eleven ska träna på att använda fysikens/ kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska/kemiska samband i naturen och genomföra systematiska undersökningar i kemi

 

Centralt innehåll som bearbetas:

  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner. (Ke)
  • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.(Ke)
  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik  (Fy)
  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. (Ke, Fy)
  • De kemiska och fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. (Fy, Ke)
  • Aktuella forskningsområden inom kemi och fysik, till exempel elementarpartikelfysik, materialutveckling och nanoteknik. (Fy, Ke)
  • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. (Fy, Ke)

 

Uppgifter

  • Test Atomer och molekyler

Matriser

Fy Ke
Atomer och molekyler

Rubrik 1

Elevens kunskaper om energins och materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska och fysikaliska sammanhang
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Atomer, Molekyler och Joner
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om materia, materians uppbyggnad och omvandlingar genom att du visat att du på ett enkelt sätt förklarat hur en atom är uppbyggd av dess elementarpartiklar.
Du har visat att du har goda kunskaper om materia, materians uppbyggnad och omvandlingar genom att du visat att du kan förklara en atom är uppbyggd av dess elementarpartiklar. Du kan också visa på hur en atom kan omvandlas till en jon och vad som sker då.
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om materia, materians uppbyggnad och omvandlingar genom att du visat att du kan förklara hur en atom är uppbyggd av dess elementarpartiklar. Du kan också visa på hur en atom kan omvandlas till en jon och vad som sker då. Du har dessutom visat att du förstår hur jon – och molekylföreningar bildas och visat på skillnaden mellan dessa.
Ny aspekt
Periodiska systemet
Du har visat att du har någon förståelse för periodiska systemet genom du på ett enkelt sätt beskrivit några ämnens reaktivitet och relaterat till dem i periodiska systemet.
Du har visat att du har god förståelse för periodiska systemet genom du kan beskriva några ämnens reaktivitet och relatera till grupper och perioder i periodiska systemet och dra några slutsatser kring hur övriga ämnen i dessa grupper reagerar.
Du har visat att du har mycket god förståelse för periodiska systemet genom du kan beskriva några ämnens reaktioner och relatera till grupper och perioder i periodiska systemet. Du kan också förklara varför det är skillnader inom en grupp samt mellan grupper. Du har visat att du förstår vad som gör ett ämne reaktivt och varför andra inte är det. Du kan göra generaliseringar och dra slutsatser om ämnens reaktivitet i andra grupper utifrån dina kunskaper om valenselektroner.
Ny aspekt
Kemiskreaktion
Du har visat att du har någon förståelse för vad en kemisk reaktion är genom att du kan skilja en kemisk reaktion från något som inte är det och du kan på ett enkelt sätt förklara vad en kemisk reaktion är.
Du har visat att du har förståelse för vad som är en kemisk reaktion genom att du kan förklara vad en kemisk reaktion är. Du kan skilja en kemisk reaktion från något som inte är det.
Du har visat att du har mycket god förståelse för vad som är en kemisk reaktion genom att du på ett tydligt och korrekt sätt förklarat vad det är. Du kan skilja en kemiskreaktion från något som inte är det. Du kan förklara vad som sker vid några utsedda kemiska reaktioner på atomnivå dvs. vad som händer med valenselektronerna.
Ny aspekt
Begreppsanvändning
Du förstår en del begrepp, men använder mesta dels ett vardagligt språk Du hade 50% rätt på begreppskontrollen
I din förklaring använder du kemins och fysikens begrepp på ett i stort sett korrekt sätt. Du hade 70% rätt på begreppskontrollen
I dina förklaringar använder du alltid kemins och fysikens begrepp på ett korrrekt sätt Du hade 90% rätt på begreppskontrollen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: