Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2018-10-09 10:30 i St Mellby skola Alingsås
Det är viktigt att veta hur man ska bete sig i trafiken. Vi kommer under en period att lära oss om trafikregler, trafiksäkerhet och undersöker trafiken i vårt närområde.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Det är viktigt att veta hur man ska bete sig i trafiken. Vi kommer under en period att lära oss om trafikregler, trafiksäkerhet och undersöker trafiken i vårt närområde.

Innehåll

 

Arbetsområde:

Under detta arbetsområde kommer vi att prata om hur man kan röra sig säkert i trafiken. Vad måste man tänka på när man går i trafiken? Hur ska en cykel vara utrustad för att vara trafiksäker? Vad ska man tänka på när man ska åka i bilen?

 

Konkreta mål:

Du ska:

 • kunna visa och ge exempel på hur man som gående beter sig i trafiken på ett säkert sätt både på dagen och på kvällen.
 • lära dig några viktiga trafikmärken.
 • kunna förklara betydelsen av att använda bilbälte.
 • kunna berätta hur en cykel är trafiksäker.
 • undersöka trafiken runt närområdet där du bor och går i skolan.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • visa på olika platser i närmiljön som kan vara trafikfarliga
 • visa och ge exempel på hur man som gående beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • visa och ge exempel 
 • känna igen några viktiga trafikmärken och vad dessa betyder.
 • förklara betydelsen av att använda bilbälte, reflex och cykelhjälm

Undervisning:

Vi kommer att prata om trafiksäkerhet och grundläggande trafikregler för fotgängare i trafiken.

Vi kommer att lära oss några olika vägmärken och övar oss att gå på ett säkert sätt i trafiken. 

Vi kommer att undersöka trafiken runt skolan. Vi kommer att prata om olika platser där man behöver vara extra uppmärksam.

Vi kommer att få lära oss om vad som ska finnas på en cykel och även hur du ska vara utrustad för att det ska vara säkert i trafiken. 

Detta kommer vi att få lära oss genom att vi diskuterar, tittar på film och läser texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Trafik - bedömningsmatris

Trafik

 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Med stöd
Godtagbar
Mer än godtagbar
Trafikregler
 • SO  1-3
Jag kan med stöd berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning,övergångsställen.
Jag kan kort berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan utförligt berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på flera trafikregler.
Faror i trafiken
 • SO  1-3
Jag kan med stöd berätta om något ställe i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllt. Jag kan med stöd ge något exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om ett par ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge ett par exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om flera ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge flera exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Trafikmärken
 • SO  1-3
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - t ex cykelbana, gångbana,gång/cykelbana, övergångsställe.
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö , och kan till viss del förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Jag känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö. Jag kan förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: